Hasbi Ibrahim, SKM.,M.Kes.
Ketua Jurusan
Azriful, SKM.,M.Kes.
Sekretaris Jurusan