Demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Mahasiswa PBL Prodi Kesmas posko 4 UIN Alauddin launchingkan 2 buku edukasi

  • 23 Maret 2023
  • 09:51 WITA
  • Administrator
  • Berita

Mahasiswa Praktek Belajar Lapangan (PBL) prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar telah Launchingkan 2 buku edukasi pada hari ini senin (13/03/23) 


Buku edukasi tersebut disusun oleh 3 dosen pembimbing posko 4 diantaranya ibunda Dr.Fatmawaty Mallapiang,SKM.,M.Kes, Ayahanda Syamsul Alam,SKM.,M.Kes, dan Ibunda Ranti Ekasari,SKM.,M.K.M dan 11 orang dari posko 4 diantaranya, Rindi Dwi Cantika, Ahmad Afriansyah, Muh.Alif Al Imam, Syahral Amini,Rasyidah Rahman, Wulandari, Nurul Azizah Yuliana, Mutiara Thalib, Isnaeni Nurbestari, Nurul Atirah, Nurul Pajeria. Adapun judul masing-masing buku tersebut "Bahaya minuman berpemanis" yang di luncurkan kepada pihak sekolah di SDN 35 Maccinibaji dan "Motivasi KEIBUAN (Kesehatan Ibu dan Anak)"  diluncurkan pada pihak kader BKKBN dusun MakkiobajiBapak Amir selaku kepala sekolah SDN 35 Maccinibaji sangat mengapresiasi mahasiswa PBL UIN Alauddin Makassar karena sudah ber etikad baik membuat buku demi mengedukasi anak anak SD di Dusun Makkiobaji 


"Sebenarnya bagus sekali ini barusan ada anak pbl yang buat buku seperti ini, patut di apresiasi, terima kasih banyak untuk mahasiswa uin alauddin makassar" ungkap pak amir


Kemudian Ahmad Afriansyah Selaku ketua posko mengungkapkan bahwa tujuan dibuatnya buku ini adalah untuk memberikan kesan yang baik bagi masyarakat 


"Sebenarnya tujuan kita ber PBL selain menyelesaikan laporan dan mendapat nilai kita juga mengupayakan untuk memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yanh ada di Dusun Makkiobaji ini" tutupnya